ورزش های بعد از جراحی تعویض کامل مفصل زانو

قدرت عضلات اطراف زانو در حرکت و بهبودی بیمار بسیار موثر است. این عضلات با انجام حرکت های ورزشی خاص می توانند تقویت و قدرتمند شوند.

در این ویدئو دکتر رشید گنجی جراح ارتوپد ورزش های بعد از جراحی تعویض کامل مفصل زانو را آموزش می دهد.