دکتر گنجی در مورد ناهنجاری های زانو Valgus در تهران ایران سخنرانی می کند

10 اصل اساسی آرتروپلاستی مفصل زانو. امیدوارم نکاتی راجع به تعویض کامل زانو به جراحان ارتوپدی و جراحان مشتاق ارائه دهم.