فیلم های

عمل موفق تعویض دو مفصل زانو

خانم 60 ساله به تنهايي و بدون کمک راه می رود و در مورد تجربه خود از جراحی تعویض مفصل هر دو زانو توضیح می دهد.

مرد 80 ساله زندگی عادی خود را به دست می گيرد

به تماشای داستان الهام بخش پیرمردی که از اختلال در مسیر باد زانوها (نوعی از اختلال ضربدری) رنج می برد بنشینید و ببینید که چگونه جراحی زانو او را از افسردگی نجات داد و به زندگی بازگرداند.

عمل جراحی تعویض مفصل هر دو زانو بر روی خانمی سالمند- قبل و بعد از جراحی

داستان تغییر زندگی این خانم سالمند را تماشا کنید. ببینید چگونه بیماری که سالها از ویلچر استفاده می کرد، با غلبه بر ترس خود و انجام جراحی تعویض مفصل زانو، توانست به زندگی طبیعی ای که دیگر آن را فراموش کرده بود بازگردد

تعویض كامل مفصل زانو از زبان دكتر گنجی

در این ویدیو مشاهده می کنید که در تعویض کامل یا قسمتی از زانو چه اتفاقی می افتد

در عمل تعویض زانو چه اتفاقی رخ می دهد

در این ویدیو مشاهده می کنید که در تعویض کامل یا قسمتی از زانو چه اتفاقی می افتد

تعویض جزئی زانو

جراح متخصص ارتوپدی، دکتر رشید گنجی درباره عمل تعویض جزئی زانو و تفاوت آن با تعویض کامل زانو توضیح می دهد

ورزش های بعد از جراحی تعویض کامل مفصل زانو

در این ویدئو دکتر گنجی ورزش های بعد از جراحی تعویض کامل مفصل زانو را آموزش می دهد

زانودردهایی که منشا آنها لگن است

توضیحات دکتر رشید گنجی در مورد مواردی که منشا زانو درد در واقع از لگن است

عمل موفق تعویض دو مفصل زانو

ورزش های بعد از جراحی تعویض کامل مفصل زانو

در این ویدئو دکتر گنجی ورزش های بعد از جراحی تعویض کامل مفصل زانو را آموزش می دهد

راه رفتن بیمار ویلچری بعد از جراحی تعویض مفصل زانو

بیماری که سالها به دلیل ترس، جراحی تعویض مفصل زانو را به تعویق انداخته بود و زمین گیر شده بود، بعد از جراحی دوباره به راحتی راه می رود.