بازگشت امید به زندگی بیمار با زانوی پرانتزی با زاویه 62 درجه! با تعویض مفصل زانو

این خانم محترم 65 ساله 10 سال از آرتروز شدید زانو (زانوی پرانتزی) رنج می برد. جراحان ارتوپد به دلیل شدت خرابی زانوها راضی به جراحی تعویض مفصل زانوی او نشدند. یکی از زانوهای او 62 درجه خم شده بود! او پس از شنیدن توضیحات جراحان دیگر ناامید شده و به این نتیجه رسیده بود که دیگر زانوهایش درمان نمی شود. سالها برای کاهش زانودرد مقدار زیادی دارو خورده بود و تزریق زانو انجام داده بود تا زمانی که با دکتر رشید گنجی ملاقات کرد. دکتر رشید گنجی با انجام عمل تعویض مفصل هر دو زانوی این بیمار امید را به زندگی او برگرداند.