وضعیت بیمار ۶۰ ساله ۲۰ روز بعد از تعویض همزمان مفصل هر دو زانو

 
بیمار حدودا ۶۰ ساله که از آرتروز زانو شدید رنج می برد، در حالیکه از زانود درد شدید شکایت داشت برای معاینه به مطب آمد.
 
شدت زانودرد او آنقدر بود که به سختی می توانست راه برود، زانوهایش کاملا پرانتزی شده بود  و از راه رفتن ناتوان بود.
 
واضح بود که تنها راه درمان او جراحی است. بعد از اجرای جراحی تعویض مفصل زانو برای هر دو زانوی بیمار، او مجددا توانست راه برود.
 
او هم اکنون دیگر دردی ندارد و به سرعت در حال بهبودی است و به زودی به زندگی عادی و سالم خود بر می گردد.