فیلم ها

بهبود زانو بعد از جراحی تعویض مفصل زانو باوجود بیماری قلبی

۰۵۱۳-۸۴۲-۷۳۰۵ بهبود چشمگیر بیماری که همزمان از آرتروز شدید و بیماری قلبی رنج می برد بهبود خارق العاده خانمی که همزمان از آرتروز زانو، اختلال زانوی پرانتزی و بیماری قلبی رنج می برد توسط جراحی تعویض مفصل زانو. بیماری این خانم مورد خاصی بود زانوی پرانتزی شدید و بیماری قلبی. برخی پزشکان از جمله متخصص …

بهبود زانو بعد از جراحی تعویض مفصل زانو باوجود بیماری قلبی Read More »

راه رفتن بیمار ویلچری بعد از جراحی تعویض مفصل زانو

۰۵۱۳-۸۴۲-۷۳۰۵ راه رفتن بیمار ویلچری بعد از جراحی تعویض مفصل زانو چندماه پیش خانمی با زانودرد شدید ناشی از آرتروز پیشرفته به مطب آمد. آرتروز که عامل از بین رفتن غضروف و ساییدگی استخوان ها روی یکدیگر است، باعث خم شدن زانوهای این بیمار به طرف داخل شده بود. او به دلیل ترس از جراحی …

راه رفتن بیمار ویلچری بعد از جراحی تعویض مفصل زانو Read More »

زانودردهایی که منشا آنها لگن است

۰۵۱۳-۸۴۲-۷۳۰۵ زانودردهایی که منشا آنها لگن است توضیحات دکتر رشید گنجی در مورد مواردی که منشا زانو درد در واقع از لگن است. دکتر رشید گنجی با درخواست عکس رادیولوژی از مفصل زانو و لگن احتمال اینکه منشا درد زانو از لگن باشد را بررسی می کنند و قبل از این بررسی ها به درمان …

زانودردهایی که منشا آنها لگن است Read More »