اعجاب انگیز زندگی برای یک مرد 80 ساله بعد از جراحی زانو

آقای عبدالهی، 80 ساله، مدتهای طولانی از اختلال زانوی ضربدری رنج می برد. آرتروز او آنقدر شدید بود که 10 سال را با درد غیرقابل تحمل گذرانده بود و بدون كمك واکر یا اطرافیان نمی توانست راه برود.

با تشدید این شرایط او از وضعیتش خجالت می كشید و از نگاه مردم و ترحم آنها ناراحت می شد و کمتر با خانواده بیرون می رفت. همین مسئله باعث افسردگی او شده بود بعد از جراحی تعویض مفصل زانو هر دو زانوی بیمار، او به زندگی طبیعی بازگشت.

تنها افسوس او این است که چرا زودتر جراحی نکرد.