تغییر معجزه آسای زندگی پیرمرد 80 ساله بعد از جراحی

آقای عبدالهی، 80 ساله، مدتهای طولانی از اختلال زانوی ضربدری رنج می برد. آرتروز او آنقدر شدید بود که 10 سال را با درد غیرقابل تحمل گذرانده بود و بدون كمك واکر یا اطرافیان نمی توانست راه برود.

با تشدید این شرایط او از وضعیتش خجالت می كشید و از نگاه مردم و ترحم آنها ناراحت می شد و کمتر با خانواده بیرون می رفت. همین مسئله باعث افسردگی او شده بود بعد از جراحی تعویض مفصل زانو هر دو زانوی بیمار، او به زندگی طبیعی بازگشت.

تنها افسوس او این است که چرا زودتر جراحی نکرد.

این ویدئو را به اشتراک بگذارید

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

مقاله های اخیر