سخنان شنیدنی فرزند بیمار ۸۰ ساله از مشکلات زانوی مادرش قبل از جراحی

این خانم ۸۰ ساله با درد شدید و التهاب هر دو زانو به مطب آمد. 

زانودرد بیمار آنقدر شدید بود که به زحمت می توانست قدم بردارد و پسرش باید او را همه جا حمل می کرد.

درد بیمار در قسمت هایی از زانو آنقدر آزاردهنده بود که بیمار ازترس آن زیاد آب نمی خورد تا مجبور به دستشویی رفتن و حرکت کردن نشود!

حالا دو سال بعد از انجام عمل جراحی زانوها، فرزندش داستان بهبودی مادرش و رنجی که قبل از جراحی کشید را تعریف می کند.