جراحی تعویض مفصل هر دو زانو بر روی خانم سالمند ویلچری- قبل و بعد از جراحی

ین خانم حدودا 80 ساله سالهای طولانی نمی توانست بدون کمک راه برود و دخترانش برای رفتن به هر جایی باید کمکش می کردند. او که یکی از پاهایش کاملا ناتوان از حرکت بود، سالها از ویلچر استفاده می کرد و فقط هنگام دستشویی رفتن ویلچرش را ترک می کرد. ترس زیاد باعث شده بود که بیمار جراحی تعویض مفصل زانو را چندین سال به تعویق بیندازد، اما بالاخره راضی به انجام این عمل شد. حالا او از اینکه این عمل را انجام داده بسیار خوشحال است.
Play Video