بهبود چشمگیر بیماری که همزمان از آرتروز شدید و بیماری قلبی رنج می برد

بهبود خارق العاده خانمی که همزمان از آرتروز زانو، اختلال زانوی پرانتزی و بیماری قلبی رنج می برد توسط جراحی تعویض مفصل زانو.

بیماری این خانم مورد خاصی بود زانوی پرانتزی شدید و بیماری قلبی. برخی پزشکان از جمله متخصص قلب او جراحی را منع کرده بودند مگر اینکه واقعا چاره دیگری نباشد. ماهها گذشت و او در نهایت زمین گیر شد.

از خانه بیرون نمی رفت، نور آفتاب را نمی دید و امید به زندگی را از دست داده بود. تا اینکه.