زانودردهایی که منشا آنها لگن است

توضیحات دکتر رشید گنجی در مورد مواردی که منشا زانو درد در واقع از لگن است. دکتر رشید گنجی با درخواست عکس رادیولوژی از مفصل زانو و لگن احتمال اینکه منشا درد زانو از لگن باشد را بررسی می کنند و قبل از این بررسی ها به درمان زانو نمی پردازند.

این ویدئو را به اشتراک بگذارید

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

مقاله های اخیر